Water vervuiling heeft een invloed op de watervoorraden. Het is moeilijker geworden om zoet water te gebruiken als consumptie of voor andere redenen. Er staat een limiet op het water en vervuiling maakt het nog schaarser.

Wetenschappers die vervuiling in water onderzoeken vinden er allerlei dingen in terug, zoals anticonceptie pillen, pesticiden, plastic en veel andere dingen. Daarbij komt dan ook nog eens biologisch afval zoals menselijke uitwerpselen. Hieronder bespreken we de belangrijkste manieren waarop de mens het water vervuild.

Sluikstorten

Dit heft een zeer groot aandeel in de vervuiling van water. Mensen dumpen hun afval, zowel per ongeluk als met opzet. Bijvoorbeeld, wanneer je gaat kamperen en je leeg flesje water in de rivier gooit. Op deze manier dumpen heel veel mensen allerlei soorten afval in rivieren en meren. Dit afval kan zorgen voor vervuiling van water aan het oppervlak maar ook dat van grondwater.

Industrieel afval

Ongeveer 70% van het industrieel afval in ontwikkelingslanden wordt in rivieren en meren gedumpt. De meeste fabrieken zijn gevestigd aan een rivier. Tijdens regenval wordt het chemisch afval weggespoeld en beland zo ook in water.

Agrarische afwatering

In agrarisch gebied wordt het afval van dieren niet altijd op de juiste manier behandeld. Dit zorgt voor een stapeling van ammonium in de lokale watervoorraden. Bacteriën vindt men hier zeer vaak in terug. Wanneer het dan regent spoelt de nutriënt-rijke mest in een rivier en dit heeft dan weer een invloed op het leven in de rivier. De vervuiling komt dan natuurlijk ook terecht in oceanen.

Chemische afwatering

Als je chemische producten gebruikt om onkruid te behandelen in je tuin, kan het chemische product in de bodem kruipen en grondwater vervuilen. Dit kan ook het geval zijn als je je auto wast met detergent of andere kuisproducten. Wind en regen zorgen er dan voor dat deze producten in rivieren en meren terecht komen.

Vuilnisbelten

Vuilnisbelten zijn vaak niet op de juiste wijze aangelegd. Hierdoor, blijft afval lange tijd liggen. Het afval kruipt in de grond en zorgt zo voor vervuiling van grondwater. Als de vuilnisbelt naast een rivier is gelegen, zorgt het ook voor vervuiling van water aan de oppervlakte. Tevens zorgen wind en regen er ook voor dat vuilnis is watervoorraden terecht komt.

Plastic

Plastic zorgt voor een groot probleem. Wanneer plastic voor een lange tijd ergens ligt, kan regen ervoor zorgen dat chemische stoffen uit het plastic terecht komen in watervoorraden. Na verloop van tijd kan water zo heel erg vervuild raken. Plastic zou altijd gerecycled moeten worden om water vervuiling tegen te gaan.

Batterijen

Batterijen zorgen ook voor vervuiling. Wanneer batterijen voor een lange tijd op een vuilnisbelt liggen, kruipen de chemische stoffen ervan in de bodem, hierdoor raakt er grondwater vervuild. Er zijn echter veel recycling centra voor batterijen te vinden. Ga altijd naar een recycling center met je lege batterijen in plaats van ze te dumpen op een vuilnisbelt.

Er zijn nochtans strikte regels die dienen nagevolgd te worden op het vlak van afval dumpen, maar sommige mensen blijven toch ongehoorzaam en sluikstorten er op los. Iedereen kan zijn bijdrage leveren om watervervuiling te verminderen en drinkwater volledig veilig voor consumptie te maken.

water-pollution-infographic
Infographic door: filterbutler.com