Als we gewoon verdergaan met grondwater te verspillen aan onze eigen noden, zal binnekort de voorraad aan grondwater op zijn. Dan zullen we geen zoet water meer hebben om te drinken. Om deze crisis te overwinnen, moeten onderzoekers oplossingen vinden. Hieronder vindt je enkele mogelijke oplossingen.

Beter bewustzijn

NGO’s en andere organisaties zouden samen moeten werken en evenementen organiseren om een beter bewustzijn bij de bevolking te creëren omtrent de water schaarste. Mensen moeten zo opgeleid worden dat ze hun levensstijlen aanpassen en enkel nog water gebruiken wanneer het echt nodig is. Men zou enkel water mogen gebruiken tijdens baden, tuinieren, auto’s wassen, …

Er zou ook maar een bepaalde hoeveelheid water mogen gebruikt worden voor het wassen van kledij of andere huishoudelijke taken. Ook in fabrieken en bedrijven zou men voorzichtig moeten omgaan met water. Kranen mogen niet openstaan als ze niet gebruikt worden.

Technologieën om water op te slaan

Onderzoekers moeten een manier bedenken om water op te slaan. Het water uit gletsjers en meren bijvoorbeeld zou moeten kunnen opgeslaan worden. Grondwater moet ook opgeslaan worden.

Afvalwater recycleren

Veel water wordt verspild. Als dit water gerecycleerd kan worden, zou er veel meer water beschikbaar zijn.

Betere irrigatie

We zouden nieuwe irrigatie manieren moeten vinden. Dankzij onderzoek kunnen we nieuwe manieren uitpluizen om efficiënter te kunnen irrigeren. We zouden hiervoor lokale watervoorraden moeten gebruiken en hier voorzichtig mee om springen. Als we op één of andere manier water uit overstromingen kunnen bijhouden, zou dit de voorraad zoet water doen stijgen. We zouden ook gewassen kunnen planten in gesloten omgevingen zodat het water niet snel verdampt.

Voorzichtig zijn bij het oppompen van grondwater

We zouden een limiet moeten zetten op het gebruiken van grondwater. We zouden eerst grondwater de tijd moeten geven om zichzelf weer aan te vullen. Als we het water blijven wegpompen zonder dat het zichzelf kan bijvullen, ontstaat er een vermindering van grondwater.

Een prijs plakken op water

De prijs van water moet adequaat gesteld worden. Mensen moeten water kunnen kopen en het moet betaalbaar zijn. Mensen moeten water kunnen gebruiken wanneer nodig.

Aanplanten van ontzoutings planten

Deze planten kunnen gebruikt worden voor het ontzouten van water uit de oceanen. De meerderheid van het water is zout, we zouden een zeer groot volume zoet water uit zout water kunne halen via ontzouting door middel van planten.

Deze verschillende stappen kunnen ons helpen een stabiele voorraad zoet water te verkrijgen. We moeten leren met water om te springen, zodat niets verloren gaat. We zouden ook een betere levensstijl moeten ontwikkelen zodat we het beste uit onze watervoorraad halen.