Zoet water is maar een klein deeltje van de hele voorraad op Aarde. Maar, deze kleine hoeveelheid water is wel het thuis van om en bij de 100.000 diersoorten. De biodiversiteit van zoet water is momenteel bedreigd.

Het is noodzakelijk om deze te behouden. Omwille van de vraag naar zoet water door de mens, blijft de biodiversiteit van zoetwater bedreigd. Dit zijn de belangrijkste bedreigingen.

Overexploitatie

fishing-boat

Overexploitatie heft gevolgen voor gewervelden zoals vissen reptielen en amfibieën. Er is een daling vastgesteld van maar liefst 54% gewervelden in zoet water. 32% amfibieën naderen uitsterving. 168 soorten zouden al uitgestorven zijn.

Deze situatie is zeer alarmerend. De mens buit verschillende diersoorten uit voor hun eigen welzijn. Bijvoorbeeld, schildpadden worden gebruikt als voedsel en huisdier.

Vervuiling

water-pollute

Watervervuiling is een zeer groot probleem, het vernietigd vele diersoorten. Verschillende stappen zijn al ondernomen om vervuiling tegen te gaan, maar mensen zorgen nog steeds voor meer vervuiling. Industrie afval is nog steeds een van de grote bronnen van watervervuiling. Mensen laten ook vaak afval achter op het strand of in meren waardoor het water vervuild raakt.

Degradatie van habitat

drainage

Degradatie van habitat gebeurt door veranderingen in het drainage bassin. Bijvoorbeeld, wanneer bossen worden ontbost, is er meer vuil dat in het water geraakt. Meer sediment in rivieren kan zorgen voor veranderingen van habitat wat watervervuiling kan veroorzaken.

Stroming modificaties

dam

Mensen kunnen de stroming van stromend water aanpassen, ze bouwen dammen voor opslag van water. Op deze manier veranderen ze de stroming van de rivier. Omwille van dammen staan vele rivieren nu droog op vele plekken in de wereld. Omwille van klimaatsverandering, zal er meer vloed en meer droogte zijn en mensen zullen meer dammen bouwen om zichzelf te beschermen.

Invasie van exotische soorten

water-plant

Exotische soorten hebben ook een effect op de biodiversiteit. Er was en kreeftenplaag in Europa, zalm in de meren op het zuidelijke halfrond. Exotische planten zoals Tamaricaceae veranderen het water en de bodem. Het heet ook een invloed op de stroming van water in Noord-Amerika en Australië.

De biodiversiteit in zoet water is heel kwetsbaar. De mens kan er een groot effect op hebben alsook andere oorzaken. Er zijn veel watervoorraden die door de mens verandert zijn. Op veel plekken op Aarde moeten mensen wedijveren om zoet water te verkrijgen.

Terwijl het water telkens meer gelimiteerd wordt, zullen er meer conflicten ontstaat. Het is dus een grote uitdaging voor wetenschappers om watervoorraden te kunnen beschermen.