5 redenen waarom het belangrijk is om zoet water voorraden te beschermen.

woman-lake

Onze watervoorraden bestaan uit zoet en zout water. Het grootste deel hiervan is zout water. Een kleine fractie van de totale water voorraad is zoet water. Het leven van heel veel diersoorten hangt ook af van zoet water.

Verschillende dingen zoals de opwarming van de aarde en vervuiling hebben een invloed op zoet water. We moeten dus maatregelen treffen om het zoet water te beschermen.

Economisch gebruik

Zoet water is nodig in de agrarische sector en de industrie. Dit zijn grote bronnen van inkomen voor een land. Hiervoor is een groot volume zoet water nodig. Los van de hoeveelheid, moeten we ook de kwaliteit van het water erbij nemen.

Miljarden mensen maken gebruik van zoet water om te drinken, te koken, te wassen,… Het grootste volume van watergebruik is verbonden aan economische doeleinden.

Recreatief gebruik

Zoet water wordt vaak recreatief gebruikt, we hebben het hier over zwemmen, bootje varen,… Water sporten zijn heel populair en hiervoor is zoet water nodig.

Recreatief vissen maakt ook gebruik van zoet water. Met het hengelen kwamen er veel exotische vissen terecht in zoet water vijvers, exotische vissen in vijvers stoppen kan ook een slechte invloed hebben op het ecosysteem in het zoet water.

Esthetische waarden

Zoet water zorgt voor inspiratie. Veel mensen bezoeken meren en rivieren. Vele wateren trekken fotografen, schrijvers en poëten aan.

Je kan een meer of rivier bezoeken om er tot rust te komen. Veel mensen kopen een huisje naast een meer als vakantieoord. Ze houden ervan om langs het meer te wandelen met het gezin.

Wetenschappelijke waarden

Zoet water voorraden zijn vaak het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Ze onderzoeken dan de kwaliteit van het water, de vervuiling en de diersoorten die men er terugvindt. Zulke onderzoeken zijn belangrijk voor ons welzijn en voor de toekomst.

Het leven in water beschermen

Zoet water biedt leven aan een groot aantal diersoorten. Hun leven hangt af van de kwaliteit en hoeveelheid van het zoet water. Omwille van menselijke activiteit en het klimaat zijn reeds vele soorten uitgestorven. Sommigen zijn bedreigde diersoorten geworden. We hebben zoet water nodig om deze dieren in leven te houden.

Nu weet je waarom zoet water zo belangrijk is. Het is nodig voor ons welzijn maar ook voor het welzijn van talloze andere diersoorten.

We moeten vervuiling verminderen en ervoor zorgen dat de kwaliteit van zoet water goed genoeg is voor menselijke consumptie en gebruik. Onderzoek is momenteel aan de gang om zoet water voorraden te beschermen en om de toekomst te verzekeren.

4 manieren om water vervuiling te stoppen

recycle

Menselijke activiteiten en andere dingen dragen bij tot de vervuiling van water. Als we geen maatregelen nemen om vervuiling van zoet water tegen te gaan, zullen we snel water overhouden dat van slechte kwaliteit is.

De voorraad aan zoet water is zeer gelimiteerd. Daar bovenop, als we blijven water vervuilen, zullen we gaan water meer overhouden voor consumptie. Hieronder bespreken we enkele manieren waarop we vervuilen kunnen verminderen.

Recyclage

empty-bottles

Er zijn veel recyclage punten. Mensen zijn er zich meer van bewust dat ze zorg moeten dragen voor het milieu. Breng je afval naar recyclage centra. In veel shopping centra vind je zulke recyclage punten, het is belangrijk om hiervan gebruik te maken.

Je zou er het beste een gewoonte van maken om deze punten op regelmatige basis te bezoeken in plaats van je afval op een vuilnisbelt terecht te laten komen. In veel steden zijn er gratis ophaal diensten.

Koop milieuvriendelijke producten aan

farmers-market

Iedereen zou milieuvriendelijke producten moeten aankopen. Papieren zakken in plaats van plastic zakken, bijvoorbeeld. Plastic zorgt voor zware verontreiniging. Koop ook enkel in winkels die milieubewust zijn. Zo zullen andere mensen ook de neiging krijgen om in dat soort winkel aankopen te doen.

Koop je vlees en groenten op de boerenmarkt

shopping-bags

Vlees en groenten koop je best meteen op een boerenmarkt. Kies hierbij boeren die milieubewust te werk gaan. De manier waarop ze hun groenten planten mag niet zorgen voor vervuiling.

Onderricht anderen

teaching-students

Anderen leren over zoet water vervuiling is belangrijk. Je kan hierover praten met lokale boeren en hen vertellen dat ze best milieuvriendelijk te werk gaan. Ook kan je ze aanzetten om minder pesticiden te gebruiken.

Je zou mensen die in fabrieken werken ook moeten aanleren wat watervervuiling inhoudt en hoe ze dit kunnen verminderen. Vertel ze dat ze geen chemische stoffen mogen dumpen in rivieren en meren. Praat ook over recycleren en waar ze dit kunnen doen en hoe milieuvriendelijke producten gebruikt kunnen worden.

Watervervuiling is een grote zorg, vele grote steden zullen binnenkort voelen wat het is om niet genoeg drinkwater te hebben. We moeten onze levensstijlen aanpassen zodat we watervervuiling kunnen tegengaan. Hierbij moeten we recyclage centra bezoeken en milieuvriendelijke producten gebruiken. We moeten ook alle regels omtrent watergebruik respecteren.

7 manieren waarop mensen watervoorraden vervuilen

polluted-water

Water vervuiling heeft een invloed op de watervoorraden. Het is moeilijker geworden om zoet water te gebruiken als consumptie of voor andere redenen. Er staat een limiet op het water en vervuiling maakt het nog schaarser.

Wetenschappers die vervuiling in water onderzoeken vinden er allerlei dingen in terug, zoals anticonceptie pillen, pesticiden, plastic en veel andere dingen. Daarbij komt dan ook nog eens biologisch afval zoals menselijke uitwerpselen. Hieronder bespreken we de belangrijkste manieren waarop de mens het water vervuild.

Sluikstorten

Dit heft een zeer groot aandeel in de vervuiling van water. Mensen dumpen hun afval, zowel per ongeluk als met opzet. Bijvoorbeeld, wanneer je gaat kamperen en je leeg flesje water in de rivier gooit. Op deze manier dumpen heel veel mensen allerlei soorten afval in rivieren en meren. Dit afval kan zorgen voor vervuiling van water aan het oppervlak maar ook dat van grondwater.

Industrieel afval

Ongeveer 70% van het industrieel afval in ontwikkelingslanden wordt in rivieren en meren gedumpt. De meeste fabrieken zijn gevestigd aan een rivier. Tijdens regenval wordt het chemisch afval weggespoeld en beland zo ook in water.

Agrarische afwatering

In agrarisch gebied wordt het afval van dieren niet altijd op de juiste manier behandeld. Dit zorgt voor een stapeling van ammonium in de lokale watervoorraden. Bacteriën vindt men hier zeer vaak in terug. Wanneer het dan regent spoelt de nutriënt-rijke mest in een rivier en dit heeft dan weer een invloed op het leven in de rivier. De vervuiling komt dan natuurlijk ook terecht in oceanen.

Chemische afwatering

Als je chemische producten gebruikt om onkruid te behandelen in je tuin, kan het chemische product in de bodem kruipen en grondwater vervuilen. Dit kan ook het geval zijn als je je auto wast met detergent of andere kuisproducten. Wind en regen zorgen er dan voor dat deze producten in rivieren en meren terecht komen.

Vuilnisbelten

Vuilnisbelten zijn vaak niet op de juiste wijze aangelegd. Hierdoor, blijft afval lange tijd liggen. Het afval kruipt in de grond en zorgt zo voor vervuiling van grondwater. Als de vuilnisbelt naast een rivier is gelegen, zorgt het ook voor vervuiling van water aan de oppervlakte. Tevens zorgen wind en regen er ook voor dat vuilnis is watervoorraden terecht komt.

Plastic

Plastic zorgt voor een groot probleem. Wanneer plastic voor een lange tijd ergens ligt, kan regen ervoor zorgen dat chemische stoffen uit het plastic terecht komen in watervoorraden. Na verloop van tijd kan water zo heel erg vervuild raken. Plastic zou altijd gerecycled moeten worden om water vervuiling tegen te gaan.

Batterijen

Batterijen zorgen ook voor vervuiling. Wanneer batterijen voor een lange tijd op een vuilnisbelt liggen, kruipen de chemische stoffen ervan in de bodem, hierdoor raakt er grondwater vervuild. Er zijn echter veel recycling centra voor batterijen te vinden. Ga altijd naar een recycling center met je lege batterijen in plaats van ze te dumpen op een vuilnisbelt.

Er zijn nochtans strikte regels die dienen nagevolgd te worden op het vlak van afval dumpen, maar sommige mensen blijven toch ongehoorzaam en sluikstorten er op los. Iedereen kan zijn bijdrage leveren om watervervuiling te verminderen en drinkwater volledig veilig voor consumptie te maken.

water-pollution-infographic
Infographic door: filterbutler.com

5 grote bedreigingen voor de biodiversiteit van zoet water

river-polluted

Zoet water is maar een klein deeltje van de hele voorraad op Aarde. Maar, deze kleine hoeveelheid water is wel het thuis van om en bij de 100.000 diersoorten. De biodiversiteit van zoet water is momenteel bedreigd.

Het is noodzakelijk om deze te behouden. Omwille van de vraag naar zoet water door de mens, blijft de biodiversiteit van zoetwater bedreigd. Dit zijn de belangrijkste bedreigingen.

Overexploitatie

fishing-boat

Overexploitatie heft gevolgen voor gewervelden zoals vissen reptielen en amfibieën. Er is een daling vastgesteld van maar liefst 54% gewervelden in zoet water. 32% amfibieën naderen uitsterving. 168 soorten zouden al uitgestorven zijn.

Deze situatie is zeer alarmerend. De mens buit verschillende diersoorten uit voor hun eigen welzijn. Bijvoorbeeld, schildpadden worden gebruikt als voedsel en huisdier.

Vervuiling

water-pollute

Watervervuiling is een zeer groot probleem, het vernietigd vele diersoorten. Verschillende stappen zijn al ondernomen om vervuiling tegen te gaan, maar mensen zorgen nog steeds voor meer vervuiling. Industrie afval is nog steeds een van de grote bronnen van watervervuiling. Mensen laten ook vaak afval achter op het strand of in meren waardoor het water vervuild raakt.

Degradatie van habitat

drainage

Degradatie van habitat gebeurt door veranderingen in het drainage bassin. Bijvoorbeeld, wanneer bossen worden ontbost, is er meer vuil dat in het water geraakt. Meer sediment in rivieren kan zorgen voor veranderingen van habitat wat watervervuiling kan veroorzaken.

Stroming modificaties

dam

Mensen kunnen de stroming van stromend water aanpassen, ze bouwen dammen voor opslag van water. Op deze manier veranderen ze de stroming van de rivier. Omwille van dammen staan vele rivieren nu droog op vele plekken in de wereld. Omwille van klimaatsverandering, zal er meer vloed en meer droogte zijn en mensen zullen meer dammen bouwen om zichzelf te beschermen.

Invasie van exotische soorten

water-plant

Exotische soorten hebben ook een effect op de biodiversiteit. Er was en kreeftenplaag in Europa, zalm in de meren op het zuidelijke halfrond. Exotische planten zoals Tamaricaceae veranderen het water en de bodem. Het heet ook een invloed op de stroming van water in Noord-Amerika en Australië.

De biodiversiteit in zoet water is heel kwetsbaar. De mens kan er een groot effect op hebben alsook andere oorzaken. Er zijn veel watervoorraden die door de mens verandert zijn. Op veel plekken op Aarde moeten mensen wedijveren om zoet water te verkrijgen.

Terwijl het water telkens meer gelimiteerd wordt, zullen er meer conflicten ontstaat. Het is dus een grote uitdaging voor wetenschappers om watervoorraden te kunnen beschermen.

7 manieren om de watercrisis op te lossen

tap-water

Als we gewoon verdergaan met grondwater te verspillen aan onze eigen noden, zal binnekort de voorraad aan grondwater op zijn. Dan zullen we geen zoet water meer hebben om te drinken. Om deze crisis te overwinnen, moeten onderzoekers oplossingen vinden. Hieronder vindt je enkele mogelijke oplossingen.

Beter bewustzijn

NGO’s en andere organisaties zouden samen moeten werken en evenementen organiseren om een beter bewustzijn bij de bevolking te creëren omtrent de water schaarste. Mensen moeten zo opgeleid worden dat ze hun levensstijlen aanpassen en enkel nog water gebruiken wanneer het echt nodig is. Men zou enkel water mogen gebruiken tijdens baden, tuinieren, auto’s wassen, …

Er zou ook maar een bepaalde hoeveelheid water mogen gebruikt worden voor het wassen van kledij of andere huishoudelijke taken. Ook in fabrieken en bedrijven zou men voorzichtig moeten omgaan met water. Kranen mogen niet openstaan als ze niet gebruikt worden.

Technologieën om water op te slaan

Onderzoekers moeten een manier bedenken om water op te slaan. Het water uit gletsjers en meren bijvoorbeeld zou moeten kunnen opgeslaan worden. Grondwater moet ook opgeslaan worden.

Afvalwater recycleren

Veel water wordt verspild. Als dit water gerecycleerd kan worden, zou er veel meer water beschikbaar zijn.

Betere irrigatie

We zouden nieuwe irrigatie manieren moeten vinden. Dankzij onderzoek kunnen we nieuwe manieren uitpluizen om efficiënter te kunnen irrigeren. We zouden hiervoor lokale watervoorraden moeten gebruiken en hier voorzichtig mee om springen. Als we op één of andere manier water uit overstromingen kunnen bijhouden, zou dit de voorraad zoet water doen stijgen. We zouden ook gewassen kunnen planten in gesloten omgevingen zodat het water niet snel verdampt.

Voorzichtig zijn bij het oppompen van grondwater

We zouden een limiet moeten zetten op het gebruiken van grondwater. We zouden eerst grondwater de tijd moeten geven om zichzelf weer aan te vullen. Als we het water blijven wegpompen zonder dat het zichzelf kan bijvullen, ontstaat er een vermindering van grondwater.

Een prijs plakken op water

De prijs van water moet adequaat gesteld worden. Mensen moeten water kunnen kopen en het moet betaalbaar zijn. Mensen moeten water kunnen gebruiken wanneer nodig.

Aanplanten van ontzoutings planten

Deze planten kunnen gebruikt worden voor het ontzouten van water uit de oceanen. De meerderheid van het water is zout, we zouden een zeer groot volume zoet water uit zout water kunne halen via ontzouting door middel van planten.

Deze verschillende stappen kunnen ons helpen een stabiele voorraad zoet water te verkrijgen. We moeten leren met water om te springen, zodat niets verloren gaat. We zouden ook een betere levensstijl moeten ontwikkelen zodat we het beste uit onze watervoorraad halen.

5 effecten van het klimaat op zoet water

man-walking-pipe

Zoet water wordt gebruikt als consumptie, om te wassen, en heeft nog veel toepassingen. Het wordt gebruik om te irrigeren, maar ook in fabrieken. Slechts 2% van het water op Aarde is zoet water, van deze 2% is slechts 1% beschikbaar voor gebruik, al de rest zit gevangen in gletsjers en ijskappen.

Nogmaals, een grote portie van dit water is grondwater. Klimaatsverandering heeft een grote impact op zoet water. Hier gaan we de effecten van klimaatsverandering op zoet water onder de loep nemen.

Smelten van poolijs

polar-bear

Terwijl de atmosfeer warmer wordt, zorgt dit voor het smelten van ijs op de polen. Dit water komt terecht in de zee en dus verandert het zoet water. Hoewel er een voorraad zoet water onder de vorm van ijs en gletsjers aanwezig is, kunnen we dat niet gebruiken.

Stijging van het waterniveau

flood

Omwille van de opwarming van de Aarde, stijgt de hoeveelheid water in de oceanen. Dit zorgt voor meer regenval terwijl de lucht afkoelt. Hevige regenval zorgt voor een stijging van zoet water, maar dat water vindt snel zijn weg in oceanen. Zoet water kunnen we in zo een korte tijd niet bewaren.

Omwille van een warmer klimaat, krijgen we meer regen in plaats van sneeuw, het water hiervan afkomstig komt zeer snel terecht in de oceanen waardoor het waterniveau stijgt.

Meer verdamping

dry-river

Een warmer klimaat zorgt voor een stijging in de verdamping. Het water in meren en rivieren droogt op en de voorraad aan zoet water verlaagd.

Het smelten van gletjsers

glacier

Omwille van een hogere temperatuur, smelten de gletjsers. Dit zorgt voor een stijgen van water voorraad in meren en rivieren. Maar van zodra gletjsers volledig zijn gesmolten, verliezen we deze voorraad aan zoet water voor goed.

Verandering in de watercyclus

heavy-rain

In sommige regio’s zal er meer regen vallen dan in andere regio’s. Deze verandering in de watercyclus zal zorgen voor droogtes en overstromingen wereldwijd. Deze natuurrampen hebben dan weer een impact op het leven van de mens. Mensen die wonen in de droge rgeio’s zullen een tekort aan water hebben.

Wetenschappers zijn er nog niet achter gekomen hoeveel van de grondwater voorraden zal verdwijnen in de toekomst. Ongeveer 50% van het water dat we dagelijks gebruiken is afkomstig uit grondwater. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe we water beter kunnen opslaan.

Naast klimaatsverandering is ook de stijging in populatie een grote kopzorg. Er wordt meer water gebruikt als de populatie stijgt.

Onderzoekers zouden een manier moeten bedenken om water te herverdelen, reservoirs maken om het in op te slaan of leidingen gebruiken om het te vervoeren. Ontzouting van zeewater is ook een manier om aan zoet water te komen. Mensen moeten verstanding omgaan met hun waterverbruik. Het wordt aangeraden te besparen op water. Onderzoek is belangrijk hier.

Het gebruik van GC-MS techniek in zoet water experimenten

scientist-working

De Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) is een zeer effectiieve analytische technike die in verschillende wetenschappelijke toepassingen wordt gebruikt. Het is nuttig voor analytisch onderzoek, kwaliteitscontroles, enz.

Het maakt gebruik van de seperation properties van gas-liquid chromatography met mass spectometry om verschillende substanties te achterhalen van een staaltje. De GC splitst de volatiele vervangers van het staaltje.

Voordelen

Om deze techniek echter te gebruiken, moet de druk tussen de 300C en de 3000C zijn. Maar, door enkel de GC te gebruiken zal het resultaat niet specifiek genoeg zijn. De GC-MS geeft de massa van een deeltje tot de macht van het nummer van elektrostatische ladingen van het deeltje.

Deze techniek biedt een betere identificatie van een staaltje. Het zorgt ook voor een snellere analyse van staaltjes. De GC-MS kan worden gebruikt op verschillende gebieden.

Toepassingen

De GC-MS techniek kan worden gebruikt op verschillende gebieden van onderzoek. Het kan worden gebruikt in het monitoren van het klimaat. Je kan zo organische vervuilende stuffen traceren dankzij deze methode. Het kan ook gebruikt worden om smaak analyse te doen in drank en voedsel. Het is ook mogelijk om vervuiling in drank en voedsel te achterhalen.

GC-MS wordt ook gebruikt in forensisch onderzoek. Het kan illegale drugs opsporen in urinestaaltjes van atleten. Alsook om overblijfselen na een brand te analyseren.GC-MS wordt veel gebruikt in bio-analyse van urine en bloed. Het heeft ook een toepassing in een explosieven-detectie systeem. Vaak, wordt het ook gebruikt in de farmaceutische industrie, maar dan meer voor kwaliteitscontrole.

GC-MS binnen zoet water onderzoeken

Binnen het vak van zoet water onderzoeken, moeten wetenschappers achterhalen welke substanties aanwezig zijn in zoet water; GC-MS wordt dan ook vaak gebruikt bij het onderzoeken van zoet water. Het kan gebruikt worden om vervuilende stoffen te achterhalen, of substanties aanwezig in dieren die leven in zoet water.

Deze techniek kan gebruikt worden om de kwaliteit van het zoet water te weten te komen. GC-MS is een zeer belangrijk gegeven binnen zoet water onderzoeken. De totale kosten van materieel dat men nodig heeft voor het kunnen toepassen van deze techniek is verminderd, wat ervoor zorgt dat het een heel nuttige toepassing is geworden voor zoet water onderzoeken. Deze techniek heeft tevens goede resultaten geboekt over de jaren heen en kan gebruikt worden voor vele onderzoeken in de toekomst.

Eén van de hoofdredenen waarom wetenschappers de GC-MS techniek gebruiken is omdat het zeer betrouwbare resultaten geeft. Hoe betrouwbaarder, hoe beter.

In de toekomst zullen er meer toepassingen van deze techniek bijkomen en ook zal deze techniek goedkoper worden. Wetenschappers zullen meer comfortabel gebruik kunnen maken van de GC-MS in toekomstige onderzoeken.

gas-chromatography-infographics
Infographic door: graphs.net